ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ลูกปลิว จันทร์พุดซา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Lugpliw Junpudsa


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : หลังฝนตก
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : หล่อไฟเบอร์กลาส
ขนาด (ซม.) : 205 x 140 x 505 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : After Raining
Date : -
Technique : Fiberglass casting
SIZE (cm) : 205 x 140 x 505 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : อาบน้ำ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : หล่อไฟเบอร์กลาส
ขนาด (ซม.) : 130 x 95 x 45 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Take A Bath
Date : -
Technique : Fiberglass casting
SIZE (cm) : 130 x 95 x 45 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.