ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เลิศ พ่วงพระเดช
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Loes Puangpradej


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : รามเกียรติ์ ตอนพระลักษณ์รบกับมูลพลำ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : Ramayana-story
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -
ชื่องาน : รามเกียรติ์
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : Ramayana
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.