ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เลขา เยาหะรี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Leka Youharee


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : นกสีเหลือง
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 75x75x65 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Yellow Bird
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : 75x75x65 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.