ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ลาวัณย์ อุปอินทร์
เกิด :
12 มกราคม 2478
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/lawan
ศิลปินแห่งชาติ :
ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2559 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
การศึกษา :
2497 - โรงเรียนศิลปศึกษา (เตรียมมหาวิทยาลัยศิลปากร)
2503 - ศิลปบัณฑิต สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัล/เกียรติยศ :
- สอนศิลปะทางโทรทัศน์ ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนหันมาสนใจและรู้จักงานศิลปะ
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง (จิตรกรรม) จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 14
- ได้รับมอบหมายให้เข้าไปซ่อมภาพเขียนสีน้ำมันในพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
- ได้รับมอบหมายให้เขียนภาพประดับพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์
- สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ โปรดเกล้าฯ ให้เขียนภาพพระบรมวงศานุวงศ์ ติดตั้งที่ท้องพระโรง พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
- สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ โปรดเกล้าฯ ให้เขียนภาพ “เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ” ติดตั้งที่พระที่นั่งวิมานเมฆ
- แสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัย ณ พิพิธภัณฑสถานศิลป กรุงปักกิ่ง กวางโจว ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ หอศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์
- นิทรรศการ 36 ปี คณะมัณฑนศิลป์ ณ หอศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- นิทรรศการศิลปกรรมของสตรีนานาชาติ ครั้งที่ 1 ฉลอง 60 พระพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (ศิลปินจาก 26 ประเทศ)
- รางวัลมนัส เศียรสิงห์ “แดง” ศิลปินเกียรติยศทัศนศิลป์ดีเด่น ทางด้านสันติภาพ ประชาธิปไตยและความเป็นธรรม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Lawan Upa-in
Born :
January 12, 1935
Website :
www.rama9art.org/lawan
National Artist :
National Artist 2016, Visual Arts (Painting)
Education :
1935 - Satiwatrakang School
1937 - 1960 School of Fine Arts
- B.A. (Painting) The Faculty of Painting and Sculpture, Silpakorn University
Awards :
1992 - The Creative Women Exhibition, Sirikit Convention Center
1990 - The Art of Peace Exhibition, in the auditorium of Thammasat University


ผลงานศิลปิน

Title : Daughter
Date : -
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 44 x 49 cm.
COLLECTION : Collection of artist
Title : Bangkok
Date : 1976
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : Unknown size
COLLECTION : Collection of artist

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.