ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ลาพุ มกรสุต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Lapu Makarasut


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ความประทับใจจากธรรมชาติ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ผสม
ขนาด (ซม.) : 55 x 90 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Impressive From Nature
Date : -
Technique : Mixed
SIZE (cm) : 55 x 90 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.