ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ลำพู กันเสนาะ
เกิด :
17 ตุลาคม 2526
ที่อยู่ :
6/1 หมู่ 14 ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
การศึกษา :
- ศิลปบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2551 - แสดงงานกลุ่มศิลปะเพื่อสุนัขชุด My friend ณ เซ็นทรัลเวอร์
2550 - แสดงงานกลุ่ม dark and light ณ เที่ยวน้ำฟ้าแกลอรี่
- ร่วมแสดงงานศิลปกรรมปตท. ครั้งที่ 22
2549 - แสดงงานและจำหน่ายในชื่อชุด "ลายศิลป์และสันสีด้วยภักดี...องค์ภูมินทร์" ณ ฟอร์จูน แกลอรี่ โรงแรมฟอร์จูน จัดโดย สโมสรโรตารี่ดอนเมือง
- นิทรรศการ wiz women work ณ playground
รางวัล/เกียรติยศ :
2551 - รางวัลดีเด่นในการประกวดศิลปกรรม พานาโซนิค ครั้งที่ 10
2550 - รางวัลดีเด่นศิลปกรรม นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต โดยบริษัทโตชิบาแห่งประไทยจำกัด ครั้งที่ 19
- รางวัลยอดเยี่ยม เกียรตินิยมเหรียญทอง ศิลป์ พีระศรี ในศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24
- ศิลปกรรมกรุงไทยรางวัลที่ 2 ในการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 53
2549 - รางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน ศิลป์ พีระศรี ในศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 23
- รางวัลพิเศษศิลปกรรม นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต โดยบริษัทโตชิบาแห่งประไทยจำกัด ครั้งที่ 18
- รางวัลดีเด่นศิลปกรรปตท. ครั้งที่ 21
- รางวัลยอดเยี่ยมสาขาศิลปะสองมิติ Young Thai Artist Award โดยมูลนิธิซีเมนไทย ครั้งที่ 3
- ได้รับทุนศึกษาดูงานและสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย ดร.ชุมพล พระประภา
2548 - รางวัลดีเด่นศิลปกรรมปตท. ครั้งที่ 20
- รางวัลดีเด่นศิลปกรรม นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต โดยบริษัทโตชิบาแห่งประไทยจำกัด ครั้งที่ 17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Lampu Kansanoh
Born :
October 17, 1983


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : วันวานยังหวานอยู่
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 230 x 200 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : From The Past To Present, Still Luscious
Date : -
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 230 x 200 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ผลงานชิ้นโบว์แดงของตระกูล
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 230 x 200 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Masterpiece of Our Family
Date : -
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 230 x 200 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ชื่นใจยาย
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 230 x 200 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Grandmother's Refreshing
Date : -
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 230 x 200 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.