ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ลลิตา นิมมานเหมินท์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Lalita Nimmanahaeminda


ผลงานศิลปิน

ชื่อผลงาน : ก่อนเปิดร้าน (ร้านขายยา)
ปีสร้าง : -
เทคนิค : สีอะคริลิคบนแผ่นไม้ และการติดตั้งจัดวาง
ขนาด : 300 x 320 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Before Service of Drug Stores
Date : -
Technique : Acrylic on wood and installation
Size : 300 x 320 cm.
Collection : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.