ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ขวัญใจ ศิลาวงศ์
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Kwuanjai Silawong


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ภูเขา, ต้นไม้และชายหาด หมายเลข 4
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์ไม้
ขนาด (ซม.) : 76 X 110 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Mountain, Tree and Sand Beach No. 4
Date : -
Technique : Wood cut
SIZE (cm) : 76 X 110 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.