ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ขวัญเรือน ธำรงวุฒิ
เกิด :
31 ตุลาคม 2503
ที่อยู่ :
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาฯ วิทยาเขตเพาะช่าง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Kwanleon Thamrongwut
Born :
October 31, 1960


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : การรอคอย
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เซริกราฟี่
ขนาด (ซม.) : 68 x 96 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Longing
Date : -
Technique : Serigraphie
SIZE (cm) : 68 x 96 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.