ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ขวัญชนก หนูทอง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Kwanchanog Nootong


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : วิถีชีวิตปากใต้ หมายเลข 3
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 200 x 260 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Consume Life In Southern
Date : -
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 200 x 260 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.