ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
กุณฑลี ตันติทวีวัฒน์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Kuntalee Tuntitavewat


ผลงานศิลปิน

ชื่อผลงาน : ความทรงจำในใจฉัน
ปีสร้าง : -
เทคนิค : ผสม
ขนาด : 300 x 300 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Memory in My Heart
Date : -
Technique : Mixed technique (Lithograph, Printing)
Size : 300 x 300 cm.
Collection : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.