ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
กันจณา ดำโสภี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Kunjana Dumsopee


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ในป่าหนาว
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ภาพพิมพ์พื้นราบ
ขนาด (ซม.) : 60 x 92 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Forest in Winter
Date : -
Technique : Collography
SIZE (cm) : 60 x 92 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์หิน
ขนาด (ซม.) : 65x93 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Disappointment and Hope No.1
Date : -
Technique : Lithograph
SIZE (cm) : 65 x 93 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.