ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
กฤช งามสม
เกิด :
1 กุมภาพันธ์ 2526
การศึกษา :
2547 - ปริญญาตรี สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2551 - ปริญญาโท สาขาทัศนศิลป์ ภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นิทรรศการเดี่ยว :
2551 - นิทรรศการ Brand New 2008 หอศิลป์ตาดู
2554 - Already Mades นัมเบอร์วันแกลลอรี่ กรุงเทพฯ
นิทรรศการกลุ่ม :
2551-2552 - กรุงเทพฯ 226 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ
2552 - “บางกอก...กล๊วย...กล้วย!!” ดิสคัฟเวอรี่พลาซ่า สยามดิสคัฟเวอรี่ กรุงเทพฯ
2554 - "เมืองจมน้ำ" หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ
2554 - โครงการ “ศิลปะ 20 กิโลกรัม” Artery Gallery กรุงเทพฯ
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Krit Ngamsom
Born :
February 1, 1983
Education :
2004 - Bachelor Degree, The School of Art, Bangkok University
2008 - M.A., King Mongkut's Institute
Solo Exhibition :
2010 - Sparkle, Thavibu Gallery, Bangkok
2011 - Already Mades, Number 1 Gallery, Bangkok
Selected Exhibitions :
2008 - Brand New 2008, Tadu Contemporary Art
2008-2009 - Krungthep 226, BACC, Bangkok
2010 - Wonderful Thai Friendship, WTF Gallery, Bangkok
2011 - Exhibition Art 20 kg, Artery Gallery, Bangkok


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : โถ...คุณ Mutt
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2554
เทคนิค : เซรามิค
ขนาด (ซม.) : 78 x 78 x 120 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
ชื่องาน : สรวงสวรรค์ของ...ดูซองค์
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2554
เทคนิค : สื่อผสม
ขนาด (ซม.) : 49 x 88 x 180 ซม.
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.