ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
กฤษณวงศ์ ศิวะพราหมณ์สกุล
เกิด :
3 ธันวาคม 2524
ที่อยู่ :
159 หมู่ 10 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
โทร :
089-414-2184, 032-353165
การศึกษา :
- ศิลปบัณฑิต (ศิลปไทย) คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2549 - ร่วมแสดงการประกวดศิลปกรรม โตชิบา "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 18
2548 - แสดงงานนิทรรศการศิลปกรม "วันวาน"
- ร่วมแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 51
- ร่วมแสดงการประกวดศิลปกรรม "เอกลักษณ์อันดามัน"
- ร่วมแสดงการประกวดศิลปกรรม อมตะ อาร์ต อวอร์ด ครั้งที่ 2
2547 - ร่วมเขียนภาพโครงการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังมีฝีมือพระอาจารย์นาค ครั้งที่ 2
2546 - นิทรรศการเปิดบ้านจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- นิทรรศการนักศึกษา ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ร่วมเขียนภาพลงปฏิทินชุด พระธาตุประจำปีเกิด บริษัทกนกสิน ฯ จำกัด
2545 - นิทรรศการวาดเส้นนักศึกษา คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ร่วมเขียนภาพลงปฏิทินชุด ประเพณี 12 เดือน บริษัท กนกสิน ฯ จำกัด
2543 - ร่วมแสดงการประกวดภาพวาดรางวัล ล็อตเตอรี่อาร์ต อวอร์ด ครั้งที่ 2
2542 - ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมนักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
รางวัล/เกียรติยศ :
2550 - รางวัลสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทย รางวัลที่ 2 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 53
2548 - รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงบัวหลวง จิตรกรรมไทยแนวประเพณี ครั้งที่ 27
2546 - รางวัลชมเชย ระดับอุดมศึกษา ประเภท "วาดภาพ" ลงบัตรเติมเงิน One-2-call 2004
- รางวัลชมเชย ระดับอุดมศึกษา ประเภท "ภาพถ่าย" ลงบัตรเติมเงิน One-2-call 2004
2544 - รางวัลชมเชย ระดับอุดมศึกษา ภาพจิตรกรรม ฮิตาชิ ครั้งที่ 6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Krissanawong Sivapramsakul
Born :
December 3, 1981
Tel :
089-414-2184, 032-353165


ผลงานศิลปิน

ชื่อผลงาน : ทีใครทีมัน
ปีสร้าง : -
เทคนิค : แกะสลักหนัง
ขนาด : 190 x 150 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Equal
Date : -
Technique : Leather carving
Size : 190 x 150 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.