ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
กฤษฎางค์ อินทะสอน
เกิด :
10 มกราคม 2529
ที่อยู่ :
124 หมู่ 12 ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร :
087-177-5654
การศึกษา :
ปริญญาโท คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2552 - นิทรรศากร "Ending to Beginning" นิทรรศการศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2554 - นิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 13
- นิทรรศการ "Room variety walls" ณ Koi Art Gallery กรุงเทพฯ
รางวัล/เกียรติยศ :
2554 - รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 2 จิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 13
- เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยประจำปี 2554 ณ บ้านดำนาง จ.เชียงราย และได้รับคัดเลือกให้เดินทางไปศึกษาดูงานศิลปะนิทรรศการเวนิสเบียนนาเล่ คร้ังที่ 54 ณ นครเวนิส ประเทศอิตาลี
2551 - เกียรติบัตรรางวัลเรียนดีเหรียญทองแดงประจำปีการศึกษา 2550 ตัวแทนนักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ The college of arts, Hue University เมือง Hue ประเทศเวียดนาม
2550 - เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองแดงประจำปีการศึกษา 2549
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Krissadank Intasorn
Born :
January 10, 1986
Selected Exhibitions :
2008 - "The Exchange Program Exhibition Thailand-Vietnam", Faculty of Fine Arts, CMU.
- "Son Mind" Lacquer in our Mind Art Exhibition, Free space Gallery, Hue Vietnam
- "Mot-Hai-Ba-Dzoo" Art exhibition of Thailand Vietnam Student, Hue University - The College of Arts, Hue Vietnam


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ล่องเรือเหาะ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีฝุ่นบนบานพับไม้
ขนาด (ซม.) : 200 x 200 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Airship
Date : -
Technique : Temporary on wooden panel
SIZE (cm) : 200 x 200 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.