ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เกริก ยุ้นพันธ์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Krirk Yoonpan


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ฟ้ากลางคืน
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ผสม
ขนาด (ซม.) : 200 x 300 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Sky at Night
Date : -
Technique : Mixed
SIZE (cm) : 200 x 300 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.