ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เกรียงไกร กุลพันธ์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Kriengkrai Kulphun


ผลงานศิลปิน

ชื่อผลงาน : -
ปีสร้าง : -
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด : 300 x 200 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Land of Lust No.3
Date : -
Technique : Oil on canvas
Size : 300 x 200 cm.
Collection : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.