ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เกรียงศักดิ์ จิรเสถียรอำไพ
เกิด :
20 ธันวาคม 2509
โทร :
0851437150
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/kriangsak
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Kriangsak Jirasatianampi
Born :
December 20, 1966
Address :
8/146 M2 Bangbon Bangbon Bangkok 10150
Tel :
089-5519579
Website :
www.rama9art.org/kriangsak
Education :
- Poh- Chang College of Art Bangkok Thailand
Solo Exhibition :
2010 - Pure Bright - Andcalm at Jamjuree Art Gallery


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -
ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.