ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เกรียงไกร วงษ์ปิติรัตน์
เกิด :
22 กันยายน 2509
ที่อยู่ :
43 ถ. สมเด็จพระเจ้าตากสิน ธนบุรี กรุงเทพ ฯ 10700
โทร :
0-2468-3826, 08-1 448-2739
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/kreangkri
การศึกษา :
2534 - ศิลปบัณฑิต สาขาจิตรกรรม
2536 - ศิลปมหาบัณฑิต สาขาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
2538 - นิทรรศการศิลปกรรม “จากอดีสู่ปัจจุบัน เคลื่อนไหวสู่ความนิ่งเงียบ” ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2537 - การแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 40
- การแสดงงานศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย บริษัท ฟิลลิป มอริส ประเทศไทยจำกัด
- การแสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัย โดยกลุ่มทองครั้งที่ 1
- การแสดงงานนิทรรศการศิลปกรรมอาจารย์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมแลพภาพพิมพ์
2538 - นิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 1 บริษัท ซิว – เนชั่นแนล จำกัด
- นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 19 ธนาคารกรุงเทพ
- การแสดงงานศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย บริษัท ฟิลลิป มอริส ประเทศไทย จำกัด
2539 - จิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ธนาคารกสิกรไทย
- นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 20 ธนาคารกรุงเทพ ศูนย์สังคีตศิลป์
- การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย ของธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 18
- นิทรรศการกลุ่มวิวกรุ๊ป ครั้งที่ 2 หอศิลปแห่งชาติ
2542 - นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 23 ธนาคารกรุงเทพฯ
2543 - การแสดงนิทรรศการโดยกลุ่มวิวกรุ๊ป ครั้งที่ 2 ณ หอศิลปแห่งชาติ
2545 - การแสดงนิทรรศการโดยวิวกรุ๊ป ณ เดอะสีลมแกลลอเรีย กรุงเทพ ฯ
2547 - ศิลป์เพื่อหอศิลป์เชียงราย ณ หอศิลปแห่งชาติ
รางวัล/เกียรติยศ :
2537 - รางวัลที่ 2 การประกวดศิลปกรรม “ ศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย ” บริษัท ฟิลลิป มอริส ประเทศไทย จำกัด
2538 - รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 “ จิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค” ครั้งที่ 1 เพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดศิลปกรรมร่วสมัยของธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 17
- Asian Festival Art Exhibition โดย 9 ศิลปินไทย ณ Gallery Hommeluhre ประเทศเดนมาร์ก
- รางวัลยอดเยี่ยม “การประกวดศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งอาเซี่ยน 1995” ในฐานะแขกรับเชิญในงาน Tresors – The Second International Fine Art and Antiques Fari for Asin ณ World Trade Centre ประเทศอินโดนีเซีย
- รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดง จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 19 ของธนาคารกรุงเทพฯ
2539 - รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 การประกวดผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย ครั้งที่2
- ได้รับทุนให้ไปดูงานศิลปะ ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัท ซิว – เนชั่นแนล จำกัด
- ได้รับทุนให้เป็นศิลปินยอดเยี่ยมดีเด่น ในการประกวดผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 2 โดยบริษัท ซิว – เนชั่นแนล จำกัด
- ได้รับเกียรติให้ไปดูงานศิลปินยอดเยี่ยมดีเด่น ในการประกวดผลงานจิตรกรรม ร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 2 โดยบริษัท ซิว – เนชั่นแนล จำกัด
- รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดง จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 20 ของธนาคารกรุงเทพฯ
- รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยม การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย ได้รับเกียรติให้ไปดูงานศิลปที่ ประเทศฝรั่งเศส Royal College of Art ประเทศอังกฤษเป็นเวลา 1 เดือน โดยการสนับสนุนของธนาคารกสิกรไทย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Kreangkri Vongpitirat
Born :
22th September 1966
Address :
43 Somdetphrachawtaksin, 34 Buccalo, Thonburee, Bangkok 1 0600
Tel :
0-2468-3826, 08-1 448-2739
Website :
www.rama9art.org/kreangkri
Education :
1991 - B.F.A. Painting (2nd Hons.), the Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University, Bangkok
1993 - M.F.A. Painting, the Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University, Bangkok
Selected Exhibitions :
1997 - Invited Artist, 19th Contemporary Art Competition
- Contemporary Art Exhibition/the National Gallery
- 3rd Prize, Bronze Medal, the 21st Bua Luang Exhibition of Paintings
1998 - Invited Artist, 20th Contemporary Art Competition Promoted Farmers Bank
- Special Prize, 10th Toshiba "Brings Good Things to Life" Art Competition
Awards :
1997 - Invited Artist, 19th Contemporary Art Competition
- Contemporary Art Exhibition/the National Gallery
- 3rd Prize, Bronze Medal, the 21st Bua Luang Exhibition of Paintings
1998 - Invited Artist, 20th Contemporary Art Competition Promoted Farmers Bank
- Special Prize, 10th Toshiba "Brings Good Things to Life" Art Competition


ผลงานศิลปิน

Title : Movement in space No.1
Date : -
Technique : Acrylic, gold leaf on canvas
SIZE (cm) : 140 x 180 cm
COLLECTION : -
Title : Dynamic power of transcendent virtues No.4
Date : 1996
Technique : Acrylic, gold leaf on canvas
SIZE (cm) : 170 x 210 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.