ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
กรัญยศ ขาวพราย
เกิด :
12 พฤษภาคม 2529
ที่อยู่ :
121/2 หมู่ 6 ต.บางทราย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร :
089-004-1500, 038-793584
การศึกษา :
- วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
นิทรรศการกลุ่ม :
2552 - ได้เข้าร่วมแสดงนิทรรศการ ดินเปื้อนหมึก ณ ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้
- ได้เข้าร่วมการแสดงผลงาน วันเกิดเพาะช่าง
- ได้เข้าร่วมการแสดงผลงาน วันไหว้ครูเพาะช่าง
- ได้เข้าร่วมแสดงผลงาน โครงการปฏิบัติงานศิลปกรรมภาคตะวันออก "กลุ่มเพียงตะวันครั้งที่ 2"
2553 - ได้เข้าร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 27
- ได้เข้าร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะ Art Camp ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า
- ได้เข้าร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะนิพนธ์ Thesis Exhibition ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
รางวัล/เกียรติยศ :
- ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง งานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 56
- ได้รับรางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน "ศิลป์ พีระศรี" การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 27
- ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์
- ได้รับรางวัลชนะเลิศรองอันดับ 1 ประเภทอกะเทียนลอยตัว ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการเพื่อ "ร่วมใจเทิดไท้ 72 พรรษา องค์ราชินี"
- ได้เข้าร่วมโครงการ Mega Art Expo 2006 ของบริษัทเอช เอ สยามวาลา ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า
- เข้าร่วมโครงการ Art Tether Seminar 2006 ของบริษัทเอช เอ สยามวาลา
- ได้รับเชิดชูเกียรติ "คนดี ศรี ส้ม - ฟ้า"
- ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับศิลปะ คณะศิลปกรรม ที่มหาวิทยาลัยบูรพา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Kranyod Kawprie
Born :
May 12, 1986
Tel :
089-004-1500, 038-793584


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ไตรลักษณ์
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แกะไม้, เชื่อมโลหะ
ขนาด (ซม.) : 200 x 200 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Three Characteristics of Existence (Tri-Lak)
Date : -
Technique : Woodcut, welding
SIZE (cm) : 200 x 200 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.