ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ไกรสิงห์ สุดสงวน
เกิด :
3 กุมภาพันธ์ 2524
ที่อยู่ :
8/29 ถ.ชุมชนกั๋งบ๊วย ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทร :
089-137-8307
การศึกษา :
- ปริญญาตรี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2550 - นิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค
- นิทรรศการภาพจิตรกรรม "ใต้ร่มพระบารมี" โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2549 - นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 23
- นิทรรศการ "โฉมหน้าศิลปิน" (Artist Self Portrait) โดย บริษัทอาร์เทอรี่ อาร์ท เมนเนจเม้นท์ จำกัด
2548 - นิทรรศการภาพจิตรกรรม 60 ปี เย็นศิระเพราะพระบริบาล ในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัตร ครบ 60 ปี
- นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 51
- นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 22
- นิทรรศการศิลปกรรมโตชิบา นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 17
- ศิลปกรรม อมตะ อาร์ต อวอร์ด ครั้งที่ 2
2547 - นิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 6
- นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 21
รางวัล/เกียรติยศ :
2549 - รางวัลพิเศษ การประกวดศิลปกรรมโตชิบา "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 18
- รางวัลชมเชย ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.) อุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป การประกวดวาดภาพทิวทัศน์ ชายฝั่งทะเลงาม นามศรีราชา ครั้งที่ 12
- รางวัลยอดเยี่ยม การประกวดศิลปกรรม China Asean Youth Art work Creativity Contest ครั้งที่ 1 ประเทศจีน
2547 - รางวัลดีเด่น นิทรรศการศิลปกรรมไทยยังอาร์ตติสเครือซีเมนต์ไทย ครั้งที่ 1
- รางวัล The Beppu Art Museum Prize นิทรรสการศิลปกรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2 ประเทศญี่ปุ่น
2546 - ได้รับคัดเลือกในโครงการ "Fly Thai with Thai Artists" โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรและบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)
2543 - รางวัลที่ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ศ.ปวช.) ประเภทวาดเส้น ในงานแสดงศิลปะของนักศึกษาประจำปี พ.ศ. 2543 วิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร
2542 - รางวัลที่ 3 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ศ.ปวช.) ประเภทวาดเส้น ในงานแสดงศิลปะของนักศึกษาประจำปี พงศ. 2542 วิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Kraising Sudsa-nguan


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ลิง สามตัว
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 195.5 x 175 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Three Monkies
Date : -
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 195.5 x 175 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ในวงล้อม
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 204 x 154 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Unfreedom
Date : -
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 204 x 154 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.