ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
โกศล พิณกุล
ที่อยู่ :
168 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพ 10300
โทร :
08-1701-1028
การศึกษา :
- โรงเรียนเพาะช่าง
- MFA. Modern Art จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นิทรรศการกลุ่ม :
2514 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ หอสมุดแห่งชาติ
2530 - สีน้ำ ชุด ดูบางกอก ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้
2532 - ศิลปกรรมกลุ่มเส้นทาง ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้
- สีน้ำ ชุด สีสันแห่งเดือนเมษาฯ ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้
2535 - ศิลปกรรม ชุด art-Pro ธนิยะพลาซ่า
2536 - ศิลปกรรมสวิง 2536 โรงแรมมณเฑียร
2539 - ศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์
รางวัล/เกียรติยศ :
2548 - รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของเพาะช่าง สาขาศิลปิน
2549 - รางวัลราชมงคลสรรเสริญ สาขาทัศนศิลป์
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Kosol Pinkul
Address :
168 Sriayuttaya Road, Whachirha Dusit, Bangkok 10300
Tel :
08-1701-1028


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : แสงกลางคืน
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำ
ขนาด (ซม.) : 36 x 51 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : By night
Date : -
Technique : Water colour
SIZE (cm) : 36 x 51 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำ
ขนาด (ซม.) : 35 x 51 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Asakusa Tokyo
Date : -
Technique : Water colour
SIZE (cm) : 35 x 51 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.