ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
กรณิศ พ่วงพันสี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Konranit Phungpansie


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : มนุษย์ "คนไทย" เพลิงเผารากวัฒนธรรม
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เชื่อมเหล็ก
ขนาด (ซม.) : 120 x 150 x 470 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Thai People Beyond the Burn of Original Culture
Date : -
Technique : Welding
SIZE (cm) : 120 x 150 x 470 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : มนุษย์ พลังขับเคลื่อนของอุตสาหกรรม
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : หล่ออลูมิเนียม
ขนาด (ซม.) : 120 x 120 x 130 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Human, Power of Industrial Movement
Date : -
Technique : Molding (Aluminium)
SIZE (cm) : 120 x 120 x 130 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.