ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
คมสัน หนูเขียว
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Komsan Nookiew


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : สิ้นหวัง
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 78 x 110 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Despair
Date : -
Technique : Intaglio
SIZE (cm) : 78 x 110 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : สภาพของมนุษย์
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 78 x 110 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Human Condition
Date : -
Technique : Intaglio
SIZE (cm) : 78 x 110 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.