ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
คมกฤช งามเชื้อ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Komgrit Ngamchua


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : คน
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : จิตรกรรมผสม
ขนาด (ซม.) : 215 x 185 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Man
Date : -
Technique : Mixed technique
SIZE (cm) : 215 x 185 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.