ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
กิตติศักดิ์ แก้วดุก
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Kittisak Keawduk


ผลงานศิลปิน

ชื่อผลงาน : กดทับ
ปีสร้าง : -
เทคนิค : แกะไม้, เชื่อมเหล็ก
ขนาด : สูง 180 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Pressing
Date : -
Technique : Wood carving / Metal welding
Size : Height 180 cm.
Collection : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.