ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
กิตติพงษ์ สุริยทองชื่น
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Kittipong Suriyathongchuen


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : แม่
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ปูนปลาสเตอร์
ขนาด (ซม.) : 45 x 50 x 45 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Mother
Date : -
Technique : Plaster of Paris
SIZE (cm) : 45 x 50 x 45 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ผู้หญิง
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ปูนปลาสเตอร์
ขนาด (ซม.) : 43 x 100 x 65 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Woman
Date : -
Technique : Plaster of Paris
SIZE (cm) : 43 x 100 x 65 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.