ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
กิตติพงษ์ สุขสอน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Kittipong Suksorn


ผลงานศิลปิน

Title : The Image of Delosion Model No. 1
Date : -
Technique : Intaglio
SIZE (cm) : 150 x 160 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.