ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
กิตติพงศ์ ประมูลศิลป์
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Kittipong Pramulsilp


ผลงานศิลปิน

Title : Symphony in Space 1/1991
Date : 1991
Technique : Etching
SIZE (cm) : 77 X 107 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.