ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
กฤษฏา ดาวเรือง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Kitsada Daorueng


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : อานุภาพของความเพียร
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สื่อประสม (กิ่งไม้, เส้นกก, ลวด, กาวลาเทค, ตะปู, โพลียูนิเทน)
ขนาด (ซม.) : ผันแปรตามพื้นที่
ผู้ครอบครอง : -
Title : Power of Effort
Date : -
Technique : Mixed media (Brank, kok, Wire, Latex Glue, Nail, Polyunitane)
SIZE (cm) : Dimension Variable
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.