ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
กิตติศักดิ์ จังคศิริ
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Kitisak Jangkasiri


ผลงานศิลปิน

Title : Genesis
Date : Mezzotint
Technique : -
SIZE (cm) : 70 X 70 cm.
COLLECTION : -
Title : First Phenomenal
Date : Mezzotint
Technique : -
SIZE (cm) : 38 X 43 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.