ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
กิตติ เพียรมณีวงศ์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Kiti Pienmaneewong


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ไม่มีชื่อ หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เทคนิคผสม
ขนาด (ซม.) : 75 x 250 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Untitled No. 2
Date : -
Technique : Mixed technique
SIZE (cm) : 75 x 250 cm.
COLLECTION : -

Copyright ? 2012 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.