ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ
เกิด :
23 กันยายน 2486
ที่อยู่ :
1903/1 ถนนลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร :
0-236-9510, 081-793-7854
อีเมล์ :
chanonnart@gmail.com
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/kiettisak
ศิลปินแห่งชาติ :
ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2549 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
การศึกษา :
- ศิลปมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
2544 - นิทรรศการเดี่ยว เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ :
การแสดงศิลปกรรมย้อนหลัง หอศิลป์แห่งชาติ กรุงเทพฯ
2549 - "ชีวิต - ประสบการณ์ที่หลากหลาย" พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพฯ
2551 - "ศิลปะ - พลังแห่งชีวิต" พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพฯ
นิทรรศการกลุ่ม :
2515 - การแสดงศิลปะร่วมสมัยของศิลปินไทย เดนมาร์ก
2516 - มหกรรมศิลปแห่งกรุงเทพฯ 73 หอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2517 - ศิลปะร่วมสมัย (1964-1974) หอศิลป พีระศรี กรุงเทพฯ
2520 - นิทรรศากรศิลปะไทยร่วมสมัย ทิสโก้ กรุงเทพฯ
2523 - การแสดงจิตรกรรมและภาพถ่ายอาเซียน อินโดนีเซีย
2528 - นิทรรศการศิลปะแห่งเอเชีย พิพิธภัณฑ์ศิลปะฟูกูโอกะ ญี่ปุ่น
2529 - การแสดงศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2 อิรัก
- นิทรรศการศิลปะสมัยใหม่แห่งชาติ เกาหลี
2531 - ศิลปะร่วมสมัยจากประเทศไทย พิพิธภัรฑ์แปซิฟิกเอเซีย พาซาดีนา สหรัฐอเมริกา
2532 - การแสดงศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 3 คิวบา
2537 - นิทรรศการจิตรกรรมสีน้ำแห่งเอเซีย ครั้งที่ 10 หอศิลป์แห่งชาติ กรุงเทพฯ
2539 - นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
2540 - "กรุงเทพเมืองฟ้าอมร" บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ชั้นนอก กรุงเทพฯ
2542 - 19 ศิลปินชั้นเยี่ยม หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2543 - ศิลปกรรมไทย 2000 หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และหอศิลป์ เมืองโคโลญจน์ เยอรมนี
2547 - วิถีไทยในภาพพระบฏ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2548 - ศิลปะร่วมสมัยไทย - เยอรมัน 2005 เมืองโคโลญจน์ เยอรมนี
2550 - คน - ผู้ซึ่งเร้นลับในหัวใจ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
2551 - การแสดงศิลปกรรมนานาชาติ 2008 แอลเอ อาร์ตคอร์ ลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา
รางวัล/เกียรติยศ :
2511 - รางวัลเหรียญทองแดง การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 18
2512 - รางวัลเหรียญเงิน การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 19
2514 - รางวัลเหรียญเงิน การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 20
2515 - รางวัลเหรียญทองแดง การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 21
2517 - รางวัลเหรียญเงิน การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 22
2519 - รางวัลเหรียญทองแดง การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 23
2520 - รางวัลเหรียญทองแดง การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 24
- รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดง จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 3
2523 - รางวัลเหรียญทอง การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 26
2524 - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรม ธนาคารกสิกรไทย
2525 - รางวัลเหรียญทองแดง การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 28
- รางวัลศิลปไทยร่วมสมัย นิทรรศการศิลปกรรม ธนาคารแห่งประเทศไทย
2526 - รางวัลเหรียญทองแดง การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 29
2535 - รางวัลเหรียญเงิน การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 38
2536 - รางวัลเหรียญเงิน การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 39
2537 - รางวัลเหรียญเงิน การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 40
2538 - รางวัลเหรียญทอง การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 41
- ศิลปินชั้นเยี่ยม ประภทจิตรกรรม จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
2549 - ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Kiettisak Chanonnart
Born :
1943, Bangkok
Address :
1903/1 Ladkrabang, Bangkok
email :
chanonnart@gmail.com
Website :
www.rama9art.org/kiettisak
National Artist :
National Artist 2006, Visual Arts (Painting)
Education :
1967 B.F.A. (Painting), Silpakorn University, Bangkok
1979 M.F.A. (Painting), Silpakorn University, Bangkok
Solo Exhibition :
2001 A Retrospective, The National Gallery, Bangkok
2006 Life - A Host of Experiences, The National Gallery, Bangkok
2008 Art - Life Energy, The National Gllery, Bangkok
Selected Exhibitions :
1968-96 - The National Exhibition of Art, Bangkok
1970 - Cannes International Festival of Art, France
1972 - Exhibition of Thai Artist, Copenhagen, Denmark
1978 - Fourth Anniversary, Thai Bhirasri Institute of Modern Art, Bangkok
1980 - Aseanpainting and Photography Exhibition, Jakata, Indonesia
1986 - Seoul Contemporary Asian Art Show, The National Museum of Modern Art, Korea
- 1st Baghdad International Festival of Art, Iraq
1988 - Contemporary Artist from Thailand, Pacific Asia Museum, Pasadena, U.S.A.
- 2nd Baghdad International Festival of Art, Iraq
1989 - The 3rd Biennial of Havana, Cuba
1996 - Golden Jubiree Art Exhibition, Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok
1999 - Art Exhibition on the Ausocious Occasion Commemorating His Majesty the King's 6th Cycle Birthday Anniversary, The National Gallery, Bangkok
2000 - Thai Contemporary Art 2000, Kunstwerk, Kunstchakter Cologne, Germany
2001 - Inherit Culture..Sukhothai to the Millennium 2001, Thailand Culture Centre, Bangkok
2002 - The Small World, Silpakorn University Art Gallery, Bangkok
2003 - Art in Box, The Silom Galleria, Bangkok
2004 - Mother, The National Gallery, Bangkok
2005 - Thai-Germany Contemporary Art Exchange 2005, The Galerie Rachel Haferkamp, Cologne, Germany
2006 - Seven Ages of Man, 44 Arts, Bangkok
2007 - King Bhumibol Adulyadej - The Great Achiever, The Queen's Gallery
2008 - International Exchange Show - Thailand and United States, LA Artcore, Los Angeles, U.S.A.
Awards :
1969 - 2nd Prize, Silver Medal Award, The 19th National Exhibition of Art
1971 - 2nd Prize, Silver Medal Award, The 20th National Exhibition of Art
1974 - 2nd Prize, Silver Medal Award, The 22nd National Exhibition of Art
1980 - 1st Prize, Gold Medal Award, The 26th National Exhibition of Art
1981 - Award Winner, Contemporary Art Competition 1981, Thai Farmer Bank
1982 - Art Prize, The Bank of Thailand
1992 - 2nd Prize, Silver Medal Award, The 38th National Exhibition of Art
1993 - Silver Medal Award (Painting), The 39th National Exhibition of Art
1994 - Silver Medal Award (Painting), The 40th National Exhibition of Art
1995 - Gold Medal Award (Painting), The 41st National Exhibition of Art


ผลงานศิลปิน

Title : Life - Truth
Date : 1994
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 180 x 130 cm
COLLECTION : -
Title : State of Subconsciousness 1
Date : 1980
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 140 x 120 x 8 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ภาวะไร้สำนึก 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2525
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 173 x 19 x 9 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : State of Subconciousness 2
Date : 1982
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 173 x 19 x 9 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.