ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
คิด โกศัลวัฒน์ (2460-2531)
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/kid
การศึกษา :
- โรงเรียนเพาะช่าง
นิทรรศการ :
2494 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 3
2496 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4
รางวัล/เกียรติยศ :
2494 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 3
2496 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Kid Kosolawat (1917-1988)
Website :
www.rama9art.org/kid
Education :
Poh Chang School of Art and Crafts
Selected Exhibitions :
1951 - The 3rd National Exhibition of Art
1952 - The 4th National Exhibition of Art
Awards :
1951 - 3rd Prize, Bronze Medal (Painting) The 3rd National Exhibition of Art
1952 - 4th Prize, Bronze Medal (Painting) The 3rd National Exhibition of Art


ผลงานศิลปิน

Title : Three Chedis
Date : 1981
Technique : Watercolour
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -
ชื่องาน : วัดร้าง
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 80 x 50 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Derelict monastery
Date : -
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 80 x 50 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.