ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เกียรติอนันท์ เอี่ยมจันทร์
เกิด :
13 พฤษภาคม 2525
ที่อยู่ :
37/2 หมู่ 11 ตำบล โคกตูม อำเภอ เมือง จังหวัดลพบุรี 15000
โทร :
0 3649 9032 , 0 81947 4380
การศึกษา :
- ศิลปบัณฑิต สาขาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและการพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
- ร่วมแสดงงานศิลปกรรมอมตะ อาร์ต อวอร์ด ประจำปี 2551
- แสดงงาน " My Friend " ภาควิชาจิตรกรรม Central World
- แสดงงานจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติครบรอบ 80 พรรษา "พระผู้ทรงงานอันยิ่งใหญ่" หอศิลป์สิริกิต์
- แสดงงานนิทรรศการ "โฉมหน้าศิลปิน" โดย 400 ศิลปิน สีลมแกลลอเรีย
- แสดงงานจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง "น้ำ" เนื่องในวันศิลป์พีระศรี ประจำปี 2550 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- แสดงงานกลุ่ม " Paralle Universe " The Number1 Gallert , The Silom Galleria
- ร่วมแสดงงานศิลปกรรม Panasonic ครั้งที่ 7,8
- ร่วมแสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ครั้งที่ 21
- แสดงงานนิทรรศการ Thai short film ประจำปี 2545
- แสดงงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-พม่า ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติ
- แสดงงานเปิดบ้านจิตรกรรมในโอกาสครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร
- แสดงงานนิทรรศการ drawing โดยนักศึกษาคณะจิตรกรรม ฯลฯ ปี 2545
- ร่วมแสดงงานศิลปกรรม ปตท.คร้ังที่ 18 "แต้มสีปั้นฝัน เพื่อสร้างสรรค์ สังคมไทย"
รางวัล/เกียรติยศ :
2552 - รางวัลดีเด่น ศิลปกรรม ปตท. หัวข้อ "ความสุข" การแสดงศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 24
รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 55
2551 - รางวัลที่ 2 โดย ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน การแสดงศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 24
2549 - รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 การประกวดจิตรกรรมร่วมสมัย PANASONIC ครั้งที่ 8
- เขียนภาพประกอบ งานวรรณกรรมดีเด่นรางวัลศิลปะเพื่อเยาวชนไทย เรื่อง "สงครามศักดิ์สิทธิ" โดยมูลนิธิไทย ร่วมกับ สำนักพิมพ์นานมี
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดงประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 52
- รางวัลดีเด่นการประกวดศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต TOSHIBA ครั้งที่ 18
- รางวัลเกียรตินิยม เหรียญเงิน ศิลป์ พีระศรี การแสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ครั้งที่ 24
2548 - รางวัลเกียรตินิยม เหรียญเงิน ศิลป์ พีระศรี การแสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ครั้งที่ 22
- รางวัลดีเด่นการประกวดศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต TOSHIBA ครั้งที่ 17
- รางวัลจากการประกวดศิลปกรรม อมตะ อาร์ต อวอร์ด ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2548 โดยมูลนิธิอมตะ
2547 - รางวัลผลิตภัณฑ์สี ศิลปากรประดิษฐ์ การแสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัยศิลปินรุ่นเยาว์ครั้งที่ 21
- รางวัลเหรียญทองประเภทจิตรกรรม ศิลปกรรมสามารถคร้้งที่ 1 "ความรุ่งเรือง ของเมืองไทย" โดยมูลนิธิสามารถ และบริษัท SAMART Coperation. จำกัด มหาชน
- รางวัลดีเด่นประเภทจิตรกรรม โครงการ "Young Thai Artist Award 2004" โดยมูลนิธิซีเมนต์ไทย
2546 - รางวัลดีเด่น ระดับอาชีวะศึกษาการประกวด "กล้วยไม้ไทย เส้น สาย ศาสตร์และศิลป์" ครบรอบ 80 ปี ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Kiatanan Iamchan
Born :
May 13, 1982


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : สภาวะการณ์อันล่อแหลม
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะครีลิคบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 200 x 300 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Dangerous Situation
Date : -
Technique : Acrylic on canvas
SIZE (cm) : 200 x 300 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ทั้งต้น...ทั้งดอก
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะครีลิคบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 200 x 300 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Trunks and Flowers
Date : -
Technique : Acrylic on canvas
SIZE (cm) : 200 x 300 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.