ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เขียน ยิ้มศิริ (2465-2514)
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/khien
การศึกษา :
2484 - โรงเรียนประณีตศิลปกรรม กรมศิลปากร
2496 - สถาบันศิลปะของกรุงโรม
นิทรรศการ :
2492 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1 กรมศิลปากร
2493 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2 กรมศิลปากร
2494 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 3 กรมศิลปากร
2496 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4 กรมศิลปากร
2496 - การแสดงประติมากรรมนานาชาติ TATE แกลเลอรี่ ลอนดอน อังกฤษ
รางวัล/เกียรติยศ :
2492-2493 - รางวัลเกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 2
2494-2496 - รางวัลเกียรตินิยม อันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 3, 4
2496 - ได้รับเกียรติยกย่องเป็นศิลปินชั้นเยี่ยม (ประติมากรรม)
2496 - ชนะการประกวดผลงานประติมากรรมในระดับนานาชาติ ณ TATE Gallery ลอนดอน อังกฤษ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Khien Yimsiri (1922-1971)
Website :
www.rama9art.org/khien
Education :
1941 - Silpakorn University, Bangkok
1953 - Academy of Fine Arts of Rome, Italy
Selected Exhibitions :
1949 - The 1st National Exhibition of Art
1950 - The 2nd National Exhibition of Art
1951 - The 3rd National Exhibition of Art
1953 - The 4th National Exhibition of Art
- Participated in various art exhibition in Thailand and abroad
Awards :
1949 - 1st Prize, Gold Medal (Sculpture) The 1st National Exhibition of Art
1950 - 1st Prize, Gold Medal (Sculpture) The 2rd National Exhibition of Art
1951 - 2nd Prize, Silver Medal (Sculpture) The 3th National Exhibition of Art
1953 - 2nd Prize, Silver Medal (Sculpture) The 3th National Exhibition of Art
- Artist of Distinction in Sculpture


ผลงานศิลปิน

Title : Land of Smile
Date : 1948
Technique : Bronze
SIZE (cm) : 70 x 46 x 17 cm.
COLLECTION : Collection of Nithi Darbhatisha, Bangkok
ชื่องาน : เสียงขลุ่ยทิพย์
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2492
ขนาด (ซม.) : 55 x 38 x 38 ซม.
ผู้ครอบครอง : นิธิ ทรรภดิษ
Title : Musical Rhythm
Date : 1949
Technique : Bronze
SIZE (cm) : 55 x 38 x 38 cm.
COLLECTION : Nithi Darbhatisha
ชื่องาน : ชนไก่
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2506
เทคนิค : สัมฤทธิ์หล่อ
ขนาด (ซม.) : 65 x 48 cm.
Title : Rooster (Cock) Fighting
Date : 1963
Technique : Bronze
SIZE (cm) : 65 x 48 cm.

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.