ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ขรรค์ชัย แจ่มมั่งคั่ง
เกิด :
11 กรกฎาคม 2500 กรุงเทพฯ
ที่อยู่ :
393 ซอยแสนสุข ถนนพระราม 4 พระโขนง กรุงเทพฯ
การศึกษา :
- ศิลปบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2527 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 30
2528 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 31
รางวัล/เกียรติยศ :
2528 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทภาพพิมพ์ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Khanchai Chammangkang
Born :
July 11, 1957 Bangkok
Education :
- B.F.A. Silpakorn University
Awards :
1985 - Bronze Medal, 31st National Exhibition of Art


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : การดิ้นรนของชีวิต หมายเลข ๒
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 72 x 72 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Struggle of Life No.2
Date : -
Technique : Aquatint Etching
SIZE (cm) : 72 x 72 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : การดิ้นรนของชีวิต หมายเลข ๑
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.