ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ขจรศักดิ์ ถิระพานิช
ทำงาน :
หัวหน้าภาควิชานิเทศศิลป์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Khajornsak Thirapanich
Address :
Assumption University of Thailand


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : โหดร้าย หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 58 x 80 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Vicious No. 2
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : 58 x 80 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.