ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ขจรเดช บุตรพรหม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Khajohndej Butaraprom


ผลงานศิลปิน

ชื่อผลงาน : บ้าน หมายเลข ๓
ปีสร้าง : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด : 200 x 300 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : House No.3
Date : -
Technique : Silkscreen
Size : 78 x 98 cm.
Collection : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.