ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
คีต์ตา อิสรั่น
นิทรรศการกลุ่ม :
2554 - "อัตตะ วิถีใต้" หอศิลป์ @ BONGALLERIA กรุงเทพฯ
2555 - "อัซซาลามูอาลัยกุม - ขอความสันติสุขจงเกิดแด่ท่าน" หอศิลป์จามจุรี กรุงเทพฯ
รางวัล/เกียรติยศ :
2555 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 58
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Keeta Isran
Selected Exhibitions :
2011 - Unity–Infinity the most south of Thailand, @ BONGALLERIA, Bangkok
Awards :
2012 - 3rd Prize, Bronze Medal (Painting), 58th National Exhibition of Art


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ความสูญเสียและความหวัง 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : จิตรกรรมสื่อผสม เย็บมือ ปะติด วัสดุผืนผ้า
ขนาด (ซม.) : 155 x 175 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : 155 x 175 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.