ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เกียรติศักดิ์ ทายะนา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Keattisak Tayana


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ชีวิตในธรรมชาติ หมายเลข 3
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์แกะไม้
ขนาด (ซม.) : 60 x 80 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Life in Nature No. 3
Date : -
Technique : Woodcut
SIZE (cm) : 60 x 80 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ชีวิตในธรรมชาติ หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์แกะไม้
ขนาด (ซม.) : 60 x 80 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Life in Nature No. 1
Date : -
Technique : Woodcut
SIZE (cm) : 60 x 80 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.