ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
กวิน บำรุงศรี
โทร :
086-323-9020
นิทรรศการกลุ่ม :
2553-2554 - “แรงบันดาลใจ ในดินแดนล้านนา ” 4 โคน แกลเลอรี่ เชียงราย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Kawin Bumroongsri
Tel :
086-323-9020
Selected Exhibitions :
2010-2011 - Graphic Arts Exhibition Series Lanna's Inspired, 4 Cope Gallery, Chiang Rai


ผลงานศิลปิน

Title : Story in Natural, No. 1
Date : -
Technique : Woodcut
SIZE (cm) : 70 x 100 cm.
COLLECTION : -
Title : Story in Natural, No. 2
Date : -
Technique : Woodcut
SIZE (cm) : 70 x 100 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.