ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เกศินี พลับศิริ
เกิด :
20 ตุลาคม 2520 กรุงเทพฯ
ที่อยู่ :
1022 ซอยวัดสวัสดิ์วารสีมาราม ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
การศึกษา :
- วิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร
- ภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นิทรรศการ :
2538 - ร่วมแสดงงานผลงานนักศึกษาวิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร
2539 - ร่วมแสดงงานผลงานนักศึกษาวิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร
2543 - ร่วมแสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17
รางวัล/เกียรติยศ :
2543 - รางวัลสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์ การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Kasinee Plubsiri
Born :
October 20, 1977 Bangkok
Group Exhibitions :
2000 - The 17th Exhibition of Contemporary Art by Young Artists
Awards :
2000 - Special Award, The 17th Exhibition of Contemporary Art by Young Artists


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : สุขสันต์วันเกิด
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ภาพพิมพ์หิน
ขนาด (ซม.) : 120 x 160 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Happy Birthday
Date : -
Technique : Lithograph
SIZE (cm) : 120 x 160 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.