ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
กรุณา ภานุเมศ
เกิด :
26 มีนาคม 2510 สงขลา
ที่อยู่ :
30 หมู่ 1 ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
ที่ทำงาน :
อาจารย์แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
โทร :
086-640-2449
email :
dinlay101@gmail.com
การศึกษา :
- ปริญญาตรี (ศษ.บ.) เอกจิตรกรรมสากล โรงเรียนเพาะช่าง
- ปริญญาโท เอกทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นิทรรศการเดี่ยว :
2552 - In the Light Shadow เดอะ แกลเลอรี่ อาคารสีลม แกลลอเรีย กรุงเทพฯ
นิทรรศการกลุ่ม :
2550 - นิทรรศการ ฅนเขียนรูป พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด
2545 - นิทรรศการ มุทิตาจิต อาจารย์เมธา คำบุศย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด
2549 - นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2550 - นิทรรศการสายธารแห่งสีน้ำ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
- การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย 6 มหาวิทยาลัยไทย – เวียดนาม 2550 ณ University of Fine Art เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม
2554 - Facade นัมเบอร์วัน แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
รางวัล/เกียรติยศ :
2551 - รางวัลที่ 2 เหรียญเงิน จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 30
- รางวัลพิเศษ การประกวดผลงานศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต"
2552 - รางวัลที่ 2 เหรียญเงิน จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Karuna Panumes
Born :
March 26, 1967, Songkhla
Address :
30 Moo 1 Donglan, Maeung, Roi-Et 45000
Workplace :
Fine Arts Department, Vocational College of Roi-Et, Maeung, Roi-Et 45000
Tel :
086-640-2449
email :
dinlay101@gmail.com
Education :
- Bachelor of International Painting, Fine Art's Collage
- Master of Visual Arts, Mahasarakham University
Solo Exhibition :
2009 - In the Light Shadow, THE GALLERY, The Silom Galleria Building, Bangkok
Selected Exhibitions :
2011 - Facade, Number 1 Gallery, Bangkok
Awards :
2008 - Second Prize, Contemporary, The 30th Bua Luang Paintings
Special Prize, 'Bring Good Things to Life" Competition
2009 - Second Prize, Contemporary, The 31st Bua Luang Paintings


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : มหรสพเงา หมายเลข 4
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 150 x 200 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Shadow Performance No.4
Date : -
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 150 x 200 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : มหรสพเงา หมายเลข 19
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 300 x 200 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Shadow Performance No.19
Date : -
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 300 x 200 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.