ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
การุณ วิสารทะ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Garun Visarata


ผลงานศิลปิน

ชื่อผลงาน : ภาคแห่งความสงบ หมายเลข ๓
ปีสร้าง : -
เทคนิค : เชื่อมเหล็ก, ตะกั่ว
ขนาด : 40 x 64 x 150 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : A Part of the Calm No.3
Date : -
Technique : Iron welding, lade
Size : 40 x 64 x 150 cm.
Collection : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.