ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
กันยา นุชพิจารณ์
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Kanyar Nuchpicharn


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : หุ่นนิ่ง
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ผสม
ขนาด (ซม.) : 120 x 100 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Still-Life
Date : -
Technique : Mixed
SIZE (cm) : 120 x 100 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.