ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
กัญญา เอ็งเจริญอมร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Kanya Engcharearn-amorn


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : บทเพลงแห่งชีวิต ๓
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 100 x 70 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Symphony of Life No.3
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : 100 x 70 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.