ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
กัญญา อมรวิทวัส
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Kanya Amornvithavas


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : อรูป
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 106 x 58 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Painting 1
Date : -
Technique : Mixed collage silkscreen
SIZE (cm) : 106 x 58 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.