ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
กานนท์ วงศ์วุฒิศักดิ์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Kanont Wongwuttisak


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : น่ารัก หมายเลข 3
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ปูนปลาสเตอร์
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : Loveliness No. 3
Date : -
Technique : Plaster Cement
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.