ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
กนกวรรณ์ กาวิชัย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Kanokwan Kawichai


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : บันทึกบนแผ่นดิน หมายเลข 4
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์แกะไม้
ขนาด (ซม.) : 80 x 110 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Record on The Land No. 4
Date : -
Technique : Woodcut
SIZE (cm) : 80 x 110 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.